Телефони за контакти: +359 2 448 4114 (офис)
+359 893 301 090 (управител)
+359 893 301 094 (english/russian)
+359 893 301 095 (english)
E-Mail:office@digitalcontrolbg.com
digitalcontrolbg.com@gmail.com