Предлагаме високо-оптимизирани и надеждни мрежови инфраструктури. Работим с Вас, за да помогнем да намалите разходите и да подобрите работата на вашата фирма. Чрез ефективното планиране мрежовите ни решения отговарят не само на текущите Ви нужди и подготвят мрежата за бъдещи разширения.

Нашите специалисти притежават умения и опит в дизайна, планирането, внедряването и поддръжката на локални, глобални, виртуални частни и безжични мрежи. Насоките, в които работим са:

  • оценка и одит на мрежовата производителност
  • дизайн и внедряване на мрежови решения с висока степен на сигурност и защита на физическо и логическо ниво
  • безжични мрежи, покриващи ралични по големина площи и помещения
  • изграждане на виртуални частни мрежи (VPN), свързващи през Интернет различни клонове на организацията
  • мрежови маршрутизатори и защитни стени
  • оптимизация на инфраструктурата
  • внедряване на софтуер за мениджмънт на мрежовата инфраструктура
  • дизайн и внедряване на мрежови услуги