Системите за контрол на достъпa осигуряват централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, търговски обекти, асансьори и др.

Контрол на достъпa и идентификация на лицата се извършват благодарение на безжични чип-карти (още наричани RFID карти), всяка от които съдържа индивидуален многоцифрен код. При разчитане на картата в контролно-пропусквателното у-во се извършва проверка за правата на достъп, и се предава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм.

Контролно-пропусквателните устройства са свързани с компютър от който зарежда списъка на служителите с кодовете им на картите и правата за контрол и достъп.

При всяко преминаване, в управляващия компютър се отчитат дата, час на влизане и излизане, код на картата и номера на контролно-пропускателното устройство. Системите могат да се използват, както само за контрол на работно време, така и само за контрол на достъпа.

Системата за контрол на достъпa и работно време позволява отчитането на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни, месеци, за извършени нарушения на работното място и др.